تلفن سفارشات :
88287728 21 98+

سامانه پیامکی :
3000822222

آدرس :
تهران – خیابان پاتریس لومومبا – بین ۱۷ و ۱۹ پلاک ۱۷۸